Vita King (Performance pills)

Loại: Đang cập nhật | Thương hiệu: Đang cập nhật
350.000₫
- +
Yêu thích Bỏ yêu thích
policy

[Liều dùng]

Cho cuộc đua đầu tiên: Uống mỗi ngày 1 viên liên tục 7 ngày trước khi cuộc đua

Đối với các cuộc đua tiếp theo: Uống mỗi ngày 1 viên liên tục 3 ngày trước khi cuộc đua

Xuất xứ : USA

Giới thiệu sản phẩm:

Vita vua đã sửa đổi các sản phẩm nâng cao hiệu suất ban đầu cho người tiêu dùng, để phù hợp với tiêu chuẩn hiệu suất và nhu cầu sinh lý của chim bồ câu đua. Vita Vua Thuốc Hiệu suất cải thiện sự phát triển của sức mạnh, kích thước, sức chịu đựng và nhanh chóng được cơ bắp. Họ cung cấp được năng lượng tối đa mà không có sự gia tăng sử dụng oxy. Cũng tạo ra protein ngắn hạn và tải carbohydrate cho chim đua.

 

ENGLISH : Performance Pills
Product presentation:
Vita King has modified performance enhancing products originally for human consumption, to fit the performance standards and physiological needs of racing pigeons. Vita King Performance Pills improve the development of strength, size, stamina and fast muscle gain. They provide maximum energy gain without the increased use of oxygen. Also generates short term protein and carbohydrate loading for racing.

Ingredients:
Amino Acids, Potassium Succinate, Calcium Succinate, Magnesium Succinate, Dalpha Tocopherol Succinate, Medium Chain Triglycerides, Amino Peptides, Potassium Complexed Protein and Carbohydrates, Vitamins, Minerals, Ginsenosides, Enzyme Modified Egg Albumin, Whey Protein Isolate, Potassium Caseinate, Peptides from Enzyme Modified Lactalbumin and Casein, and Pharmaceutical Grade Amino Acids, Non-acidic Lactate Bound To L-Camitine, Gamma Aryzanol, Lipoic Acid, Inosine, Pyridoxine Alpha-Ketoglutarte, Choline Inositol, Vitamins A, C, Thiamine (B1), Riboflavin (B2), Niacin, Vitamin D, E, B6, Folic Acid, Vitamin B12, Phosphorus, Iodine, Magnesium, Zinc, Copper, Blotin, Pantothenic Acid, Potassium, Chorminum, Molybdenum, Slenium, Manganese.
Additional herbal contents include Panaz Pseudonginseng, Panax Quinquefollum, Elutherococcus Senticosas, Laminaria, Alfalfa Powder, Traces of Cinnamon and Clove.

Dosage:
- Administer tablet per bird on each of the seven days prior to first race
- For subsequent races, one tablet per day for 3 days prior to race
- We also give one performance pill along with the IDEALA PILLS to our youngsters starting at 14 days old to 40 days old

Note:
- For Veterinary Use Only
- Keep Out Of The Reach Of Children

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: