Nguồn: chinaxinge.com

Hôm nay, lúc 5 giờ 20 phút ngày 28/05/2014 tại huyện Tô Ni Đặc Hữu Kỳ thuộc khu vực Nội Mông Cổ đã tiến hành mở lồng cho 208 chiến binh chinh phục 1500 Km cự ly siêu đường dài của tỉnh Tứ Xuyên.