Nguồn: chinaxinge.com

Vào ngày 9/12/2012 lúc 07:28 tại Hà Nam - Tín Dương đã tiến hành phóng thích các chiến binh tham gia giải mùa thu Bắc Kinh 880 KM. Chiến binh đầu tiên cán đích vào ngày hôm sau lúc 8:51:29 là một chiến binh mái màu pho bông trắng mắt chuột. Dưới đây là một số hình ảnh:

Chủ chiến binh và nhà Vô địch 11-01-676804 (Mái)
Hạng 2
Hạng 3
Hạng 4 và 8


Chiến binh đứng thứ 4


Chiến binh đứng thứ 8


Hạng 5
Hạng 6
Hạng 7
Hạng 9
Hạng 10


 
NGUỒN: BOCAUVIETNAM.COM