Nguồn: chinaxinge.com

Sáng nay 28/05/2014 lúc 5 giờ 35 phút tại Nãng Sơn thuộc tỉnh An Huy đã phóng thích 4337 chiến binh tham gia giải.

Chiến binh đầu tiên cán đích vào lúc 14:24:28, khoảng cách 604.876 Km với vận tốc bay là 1142.4251 mét/phút.
Chiến binh thứ 2 cán đích lúc 13:58:08, khoảng cách 568.670 với vận tốc bay là 1130.2571 mét/phút.
Chiến binh thứ 3 cán đích lúc 14:16:01, khoảng cách 587.974 với vận tốc 1128.5128 mét/phút.

Một số hình ảnh thả chim tại Nãng Sơn