Thông báo giải đua bồ câu kiềng hội Chợ Lớn 2013 ngày 03/08/2013 (2 chặng).
27/02/2020

Thông báo giải đua bồ câu kiềng hội Chợ Lớn 2013 ngày 03/08/2013 (2 chặng).

  1. Căn cứ Quan_du_lich đăng ký 2 chiến binh
    
  2. Căn cứ Thuan (Q8) đăng ký 1 chiến binh
    
  3. Căn cứ HONGVNPTQ6 đăng ký 1 chiến binh
    
  4. Căn cứ Đông (Q8) đăng ký 2 chiến binh
    
  5. Căn cứ Lụ Xĩa đăng ký 2 chiến binh
    
  6. Căn cứ vinhxena đăng ký 3 chiến binh
    
  7. Căn cứ vayca đăng ký 2 chiến binh
    
  8. Căn cứ ongtai đăng ký 1 chiến binh
    
  9. Căn cứ Mành Bi đăng ký 2 chiến binh
    
  10. Căn cứ bocaubinhtrieu đăng ký 1 chiến binh
    
  11. Căn cứ namtran đăng ký 1 chiến binh
    
  12. Căn cứ hoache đăng ký 3 chiến binh
    
  13. Căn cứ Tysaurieng đăng ký 1 chiến binh
    
  14. Căn cứ Tài xây dựng đăng ký 2 chiến binh
    
  15. Căn cứ Cường nhỏ đăng ký 4 chiến binh
    
  16. Căn cứ Liêm/Liềm đăng ký 2 chiến binh
    
  17. Căn cứ Tài Q11 đăng ký 1 chiến binh
    
  18. Căn cứ Sơn giấy đăng ký 4 chiến binh
    
  19. Căn cứ Tài Âu Cơ đăng ký 1 chiến binh
    
  20. Căn cứ Hunglam_q11 đăng ký 2 chiến binh
    
  21. Căn cứ Tieulong đăng ký 1 chiến binh
    
  22. Căn cứ Hoàng râu đăng ký 1 chiến binh
    
  23. Căn cứ Xí PN đăng ký 1 chiến binh
    
  24. Căn cứ Nguyên Q6 đăng ký 2 chiến binh
    
  25. Căn cứ Big-Pic đăng ký 1 chiến binh
    
  26. Căn cứ BuuQ8 đăng ký 1 chiến binh
    
  27. Căn cứ Huy điện lực đăng ký 1 chiến binh
    
  28. Căn cứ Quang(BC) đăng ký 2 chiến binh
    
  29. Căn cứ Hải Nguyên đăng ký 2 chiến binh
    
  30. Căn cứ Lâm Q8 đăng ký 1 chiến binh
    
  31. Căn cứ Quậy nhỏ đăng ký 1 chiến binh
    
  32. Căn cứ Xá Xíu đăng ký 1 chiến binh
    
  33. Căn cứ Anh Quậy nhỏ đăng ký 1 chiến binh
    
  34. Căn cứ Trung Q11 đăng ký 1 chiến binh
    
  35. Căn cứ Biên Q6 đăng ký 2 chiến binh
    
  36. Căn cứ Tugiang đăng ký 4 chiến binh
    
  37. Căn cứ Thang_Q5 đăng ký 3 chiến binh
    
  38. Căn cứ Vinh mắt gà đăng ký 1 chiến binh
    
  39. Căn cứ loiphat đăng ký 1 chiến binh
    
  40. Căn cứ phucyen đăng ký 4 chiến binh
    
  41. Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 2 chiến binh
    
  42. Căn cứ Phát đồng diều đăng ký 1 chiến binh
    
  43. Căn cứ Bình Q8 đăng ký 2 chiến binh
    
  44. Căn cứ quayphulam đăng ký 2 chiến binh
    
  45. Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 1 chiến binh
    
  46. Căn cứ Thăng Long đăng ký 1 chiến binh
    
  47. Căn cứ Vinhquangq4 đăng ký 3 chiến binh
    
  48. Căn cứ Long Q11 đăng ký 2 chiến binh
    
  49. Căn cứ Tài tân phú đăng ký 1 chiến binh
    
  50. Căn cứ Tuấn HA đăng ký 1 chiến binh
    
  51. Căn cứ Thông Q6 đăng ký 1 chiến binh
    
  52. Căn cứ Châu văn thân đăng ký 2 chiến binh
    
  53. Căn cứ Dũng tân phú đăng ký 1 chiến binh
    
  54. Căn cứ Hà Q6 đăng ký 1 chiến binh
    
  55. Căn cứ Tuấn Q8 đăng ký 2 chiến binh
    
  56. Căn cứ Tuấn Q11 đăng ký 1 chiến binh
    
  57. Căn cứ Thìn 76 đăng ký 1 chiến binh
    
  58. Căn cứ Tư Q6 đăng ký 2 chiến binh
    
  59. Căn cứ Tuấn Đạt đăng ký 3 chiến binh
    
  60. Căn cứ minhbacdan đăng ký 2 chiến binh
    
  61. Căn cứ dieuhuy đăng ký 1 chiến binh
    
  62. Căn cứ Tài em đăng ký 1 chiến binh
    
  63. Căn cứ Hòa GD đăng ký 1 chiến binh
    
  64. Căn cứ Xây Q11 đăng ký 1 chiến binh
    
  65. Căn cứ Phúc Q6 đăng ký 1 chiến binh
    
  66. Căn cứ Lễ Q5 đăng ký 1 chiến binh
    
  67. Căn cứ nhocsport đăng ký 1 chiến binh
    
  68. Căn cứ Hùng Ký Q11 đăng ký 4 chiến binh
    
  69. Căn cứ Tài phở Q11 đăng ký 1 chiến binh
    
  70. Căn cứ Phương Nam đăng ký 1 chiến binh
    
  71. Căn cứ Lũ Q6 đăng ký 1 chiến binh
    
  72. Căn cứ conic đăng ký 1 chiến binh
    
  73. Căn cứ Vinh Toàn Q11 đăng ký 1 chiến binh
    
  74. Căn cứ Hiếu Hiền đăng ký 1 chiến binh

  Tạm thời có 119 chiến binh của 74 căn cứ tham gia giải Kiềng hội Cho Lon 2013 ngày 03/08/2013

  Bằng kỷ niệm Hội Bồ Câu Chợ Lớn Thân Tặng 3 đơn vị tài trợ cho giải.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: