Tháng 11 - Giải Viễn Chinh 2012: Bình Định - Sài Gòn 430 KM
27/02/2020

Tháng 11 - Giải Viễn Chinh 2012: Bình Định - Sài Gòn 430 KM

BTC đã quyết định kế hoạch đua Bình Định - Saigon ngày 17/11/2012 vẫn tiến hành bình thường.

- Hôm nay 15/11/2012 là ngày khóa sổ đăng ký tham gia. Ngày mai BTC không nhận đăng ký nữa.

- Thời gian nộp chiến binh: 15h30 -16h30 ngày 16/11/2012 tại 12 Lũy Bán Bích. Đề nghị anh em đến đúng giờ nhằm hỗ trợ tốt công tác BTC.

TM.BTC Bồ Câu Sài Gòn

NGUỒN: BOCAUVIETNAM.COM

popup

Số lượng:

Tổng tiền: