Ornithosis complex(hô hấp)
27/02/2020

Ornithosis complex(hô hấp)

Hơn 50% của chim bồ câu con có vấn đề với sự phức tạp ornithosis, tiếp theo là sự sụt giảm của tập huấn làm thất thoát nhiều chim con tại các cuộc đua. sự sụt giảm về ý muốn bay do sự phức tạp ornithosis, không đạt kết quả tốt tại các cuộc đua thay lông không được tốt/hoàn chỉnh.

Nên chú ý những vấn đề đó là cần thiết rằng khi chim bồ câu về được chửa khỏi với một điều trị đặc biệt trong vài ngày. Trong các trường hợp nghiêm trọng nặng thì không cho chim tham gia các cuộc đua sau.Ornithose complex

popup

Số lượng:

Tổng tiền: