Bài này bạn phuoclapsmart đưa lên diễn dàn vietpet mình thấy hay đưa lên cho anh em tham khảo, cho chim con ăn thế này sạch sẽ và cũng tiện hơn bơm cám rất nhiều.