Thế là Kiềng VNPC cũng đã phát hành được 2 đợt trong 2 năm: VNPC2010, VNPC2011 và năm nay là năm thứ 3: VNPC2013 và cũng như 2 lần trước, chủ trương của BQT bocauvietnam.com vẫn tiếp tục phân phối Kiềng giá rẻ để tất cả anh em đều có thể tham gia phù hợp với tình hình phong trào chơi chim câu đua còn non trẻ và đang phát triển… Giá tiền có tăng thêm 2,000VND/cái là nhằm có thêm chi phí tổ chức cuộc đua dành riêng cho kiềng hội VNPC2013: TUY HÒA –SAIGON 380KM.
- Bắt đầu đăng ký và đóng tiền cho BQT từ 11/11/2012 – Khóa sổ ngày 01/12/2012
- Giá phân phối: 8,000VNĐ/cái
- Phân phối theo gói: 1 Gói = 50 cái = 400.000VNĐ. Các căn cứ nhỏ có thể ghép với nhau để đăng ký mua.
- Mỗi suất đăng ký mua ít nhất 01 gói và tối đa 04 gói
- Ngày phân phát kiềng Chủ nhật 23/12/2012
- Phân phát theo cách bốc thăm ngẫu nhiên
- Đối với một số kiềng đặc biệt cũng sẽ tiến hành bốc thăm may mắn. Mỗi Gói sẽ được 1 phiếu rút thăm số kiềng đặc biệt.
- Chi phí phân phối kiềng sau khi trừ chi phí đặt mua kiềng sẽ sử dụng tổ chức cuộc đua dành riêng cho VNPC2013: TUY HÒA -SAIGON vào tháng 11/2013 (Quà tặng và giải thưởng)
Lợi ích khi đeo kiềng VNPC2013:
- Thể hiện tính chuyên nghiệp có tổ chức.
- Phí ưu đãi khi tham gia các cuộc đua của Hội bồ câu Saigon tổ chức.
- Được tham gia cuộc đua VNPC2013: TUY HÒA – SAIGON tháng 11/2013
Lưu ý:
- Kiềng VNPC không có tính chất thương mại.
- Không bán ra chợ Nguyễn Thị Nhỏ.
- Chỉ dành cho các căn cứ có tham gia đua chim.
Các căn cứ đăng ký luôn trong chủ đề này , mình sẽ thống kê lại .
TM.BQT
NGUỒN: BOCAUVIETNAM