Nhằm tạo sân chơi mới cho các căn cứ đam mê chim bồ câu đua. Đáp ứng nhu cầu giải bay ngày càng cao. Hội Quán Bồ Câu Q.8 thông báo phát hành Giải Đua Kiềng V.I.P 2013.

Kế hoạch và nội dung cuộc đua sẽ được trình bày chi tiết vào ngày 1/11/2012.


Hội Quán Bồ Câu Q.8 Thông báo.