Danh sách tham gia giải Dốc Lếch - Sài Gòn của Hội bồ câu Chợ Lớn ngày 22-09-2012.
27/02/2020

Danh sách tham gia giải Dốc Lếch - Sài Gòn của Hội bồ câu Chợ Lớn ngày 22-09-2012.

 

Danh sách tham gia giải Dốc Lếch - Sài Gòn của Hội bồ câu Chợ Lớn ngày 22-09-2012.

1. Căn cứ Xí PN tham gia 2 chiến binh.

2. Căn cứ Bình (Q8) tham gia 1 chiến binh.

3. Căn cứ Buuq8 tham gia 1 chiến binh.

4. Căn cứ hainguyen tham gia 1 chiến binh.

5. Căn cứ Anh Tư tham gia 3 chiến binh.

6. Căn cứ Liềm Q11 tham gia 1 chiến binh.

7. Căn cứ Biên tham gia 1 chiến binh.

8. Căn cứ Lụ Xỉa tham gia 1 chiến binh.

9. Căn cứ Lũ già tham gia 1 chiến binh.

10. Căn cứ Big-Pic tham gia 1 chiến binh.

11. Căn cứ thuanloi tham gia 1 chiến binh.

12. Căn cứ Mành Tân Phú tham gia 2 chiến binh.

13. Căn cứ Anh Tài Q11 tham gia 1 chiến binh.

14. Căn cứ Anh Bánh Q11 tham gia 1 chiến binh.

15. Căn cứ Thuận Q6 tham gia 1 chiến binh.

16. Căn cứ ducnguyen1402 tham gia 1 chiến binh.

17. Căn cứ Anh Xiểng tham gia 2 chiến binh.

18. Căn cứ Hùng Q11 tham gia 2 chiến binh.

19. Căn cứ Anh Xây Q11 tham gia 1 chiến binh.

20. Căn cứ 7xe tham gia 1 chiến binh.

21. Căn cứ minhbacdan tham gia 3 chiến binh.

22. Căn cứ Tài Âu Cơ tham gia 2 chiến binh.

23. Căn cứ namtran tham gia 3 chiến binh.

24. Căn cứ Tysaurieng tham gia 1 chiến binh.

25. Căn cứ Huy điện lực tham gia 1 chiến binh.

26. Căn cứ Quang bình chánh tham gia 2 chiến binh.

27. Căn cứ Hoàng râu tham gia 1 chiến binh.

28. Căn cứ vayca tham gia 2 chiến binh.

Tạm thời có 41 chiến binh của 28 căn cứ tham gia giải Dốc Lếch - Sài Gòn 350 KM ngày 22-09-2012.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: