Danh sách tham gia cuộc đua Tuy Hòa-Sài Gòn 380 KM
27/02/2020

Danh sách tham gia cuộc đua Tuy Hòa-Sài Gòn 380 KM

 

1.                Căn cứ Chuyachuya đăng ký 1 chiến binh.

2.                Căn cứ Xi_PN đăng ký 1 chiến binh.

3.                Căn cứ Tugiang đăng ký 1 chiến binh.

4.                Căn cứ ducnguyen1402 đăng ký 1 chiến binh.

5.                Căn cứ Tài Q.11 đăng ký 1 chiến binh.

6.                Căn cứ vinhquang_q4 đăng ký 2 chiến binh.

7.                Căn cứ Biên đăng ký 2 chiến binh.

8.                Căn cứ Anh Tư đăng ký 1 chiến binh.

9.                Căn cứ Phúc Q6 đăng ký 2 chiến binh.

10.             Căn cứ Hoàng Râu đăng ký 1 chiến binh.

11.             Căn cứ minhbacdan đăng ký 4 chiến binh.

12.             Căn cứ big-pic đăng ký 3 chiến binh.

13.             Căn cứ NT.PHONG đăng ký 2 chiến binh.

14.             Căn cứ hainguyen đăng ký 2 chiến binh.

15.             Căn cứ Hà Q.6 đăng ký 1 chiến binh.

16.             Căn cứ Lễ Q8 đăng ký 4 chiến binh.

17.             Căn cứ Huy điện lực đăng ký 1 chiến binh.

18.             Căn cứ Sơn giấy đăng ký 3 chiến binh.

19.             Căn cứ Đông (Q8) đăng ký 1 chiến binh.

20.             Căn cứ Hunglam_Q11 đăng ký 2 chiến binh.

21.             Căn cứ Mành tân phú đăng ký 2 chiến binh.

22.             Căn cứ Bánh Q11 đăng ký 2 chiến binh.

23.             Căn cứ Liềm Q11 đăng ký 1 chiến binh.

24.             Căn cứ Sơn bình tân đăng ký 1 chiến binh.

25.             Căn cứ thuanloi đăng ký 2 chiến binh.

26.             Căn cứ tysaurieng đăng ký 1 chiến binh.

27.             Căn cứ Tín đăng ký 1 chiến binh.

28.             Căn cứ Minh chao đăng ký 1 chiến binh.

29.             Căn cứ Wingloft đăng ký 1 chiến binh.

30.             Căn cứ namtran đăng ký 4 chiến binh.

31.             Căn cứ loiphat đăng ký 1 chiến binh.

32.             Căn cứ phúc yến đăng ký 2 chiến binh.

33.             Căn cứ dieuhuy đăng ký 4 chiến binh.

34.             Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 1 chiến binh.

35.             Căn cứ 7xe đăng ký 1 chiến binh.

36.             Căn cứ Tôn Q8 đăng ký 1 chiến binh.

37.             Căn cứ Hùng Chảy đăng ký 1 chiến binh.

38.             Căn cứ Hòa giám đốc đăng ký 1 chiến binh.

39.             Căn cứ Quốc tân phú đăng ký 2 chiến binh.

40.             Căn cứ Tài tân phú đăng ký 2 chiến binh.

41.             Căn cứ nhocsport đăng ký 1 chiến binh.

42.             Căn cứ Xiểng Q6 đăng ký 4 chiến binh.

43.             Căn cứ Châu văn thân đăng ký 1 chiến binh.

44.             Căn cứ Cường tk đăng ký 2 chiến binh.

45.             Căn cứ Xá xíu đăng ký 1 chiến binh.

46.             Căn cứ Bảy bình phú đăng ký 1 chiến binh.

47.             Căn cứ Nguyên Q6 đăng ký 1 chiến binh.

48.             Căn cứ Tài âu cơ đăng ký 2 chiến binh.

49.             Căn cứ vuanh đăng ký 1 chiến binh.

50.             Căn cứ Thang_Q5 đăng ký 2 chiến binh.

51.             Căn cứ Sò Nàm đăng ký 1 chiến binh..


Tạm thời có 85 chiến binh của 51 căn cứ tham gia giải Viễn Chinh 2012: Tuy Hòa - Sài Gòn 380 KM ngày 27-10-2012.

- Hạn chót đăng ký chiến binh tham gia là ngày 
21/10/2012. Sau thời điểm này, các căn cứ đăng ký thêm chiến binh sẽ thêm 50,000 VND tức là 300,000 VND/chiến binh mang kiềng VNPC 2012 và 350,000 VND/chiến binh mang kiềng còn lại.

- Hạn chót khóa sổ đăng ký và đóng lệ phí là hết ngày 
25/10/2012. Sau thời điểm này các căn cứ đóng lệ phí trễ sẽ không được tham gia bốc thăm trúng thưởng.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: