Danh sách căn cứ đăng ký giải viễn chinh 2014 Bình Định - Sài Gòn (430Km) ngày 10/05
27/02/2020

Danh sách căn cứ đăng ký giải viễn chinh 2014 Bình Định - Sài Gòn (430Km) ngày 10/05

 

 1. Căn cứ VinhQuang Q.4 đăng ký 1 chiến binh
   
 2. Căn cứ Minh Q.8 đăng ký 2 chiến binh
   
 3. Căn cứ Lậy Q.8 đăng ký 2 chiến binh
   
 4. Căn cứ Thừa Q.BT đăng ký 2 chiến binh
   
 5. Căn cứ Namtran đăng ký 2 chiến binh
   
 6. Căn cứ Tỷ tôm đăng ký 1 chiến binh
   
 7. Căn cứ Lễ Q.8 đăng ký 6 chiến binh
   
 8. Căn cứ Biên Q.6 đăng ký 2 chiến binh
   
 9. Căn cứ Mành Bi đăng ký 1 chiến binh
   
 10. Căn cứ Tư Q.6 đăng ký 5 chiến binh
   
 11. Căn cứ Long Q.11 đăng ký 2 chiến binh
   
 12. Căn cứ Taixaydung đăng ký 1 chiến binh
   
 13. Căn cứ Hòa Có đăng ký 1 chiến binh
   
 14. Căn cứ Nàm Bình Phú đăng ký 1 chiến binh
   
 15. Căn cứ Nguyễn Hà Q.6 đăng ký 1 chiến binh
   
 16. Căn cứ Taiauco đăng ký 1 chiến binh
   
 17. Căn cứ Lụ Xỉa đăng ký 2 chiến binh
   
 18. Căn cứ Erictran đăng ký 2 chiến binh
   
 19. Căn cứ Minhbacdan đăng ký 2 chiến binh
   
 20. Căn cứ Trung Bình Hưng đăng ký 2 chiến binh
   
 21. Căn cứ Tôn Q.8 đăng ký 1 chiến binh
   
 22. Căn cứ Bửu Q.8 đăng ký 1 chiến binh
   
 23. Căn cứ Vinh62 đăng ký 1 chiến binh
   
 24. Căn cứ Xiểng Q.6 đăng ký 2 chiến binh
   
 25. Căn cứ Xí_PN đăng ký 1 chiến binh
   
 26. Căn cứ Phúc Thịnh đăng ký 2 chiến binh
   
 27. Căn cứ Big-Pic đăng ký 3 chiến binh
   
 28. Căn cứ Dương Đậu đăng ký 1 chiến binh
   
 29. Căn cứ Hoache đăng ký 1 chiến binh
   
 30. Căn cứ Tieu long_Q.10 đăng ký 1 chiến binh
   
 31. Căn cứ DieuHuy đăng ký 6 chiến binh
   
 32. Căn cứ QuangVinh Q.4 đăng ký 1 chiến binh
   
 33. Căn cứ Vayca đăng ký 1 chiến binh
   
 34. Căn cứ An Q.11 đăng ký 1 chiến binh
   
 35. Căn cứ NT.Phong đăng ký 1 chiến binh
   
 36. Căn cứ Chauvanthan đăng ký 1 chiến binh
   
 37. Căn cứ Tuấn HA đăng ký 2 chiến binh
   
 38. Căn cứ Kiên Q.5 đăng ký 2 chiến binh
   
 39. Căn cứ Văn Hòa đăng ký 1 chiến binh
   
 40. Căn cứ Quậy Phú Lâm đăng ký 2 chiến binh
   
 41. Căn cứ Thông Q.6 đăng ký 1 chiến binh
   
 42. Căn cứ Mario Vo đăng ký 2 chiến binh
   
 43. Căn cứ Bluesky đăng ký 2 chiến binh
   
 44. Căn cứ Phúc Yến đăng ký 2 chiến binh
   
 45. Căn cứ CVN đăng ký 1 chiến binh
   
 46. Căn cứ Châu Q.8 đăng ký 1 chiến binh
   
 47. Căn cứ Ducnguyen1402 đăng ký 1 chiến binh
   
 48. Căn cứ 8 Tỷ đăng ký 6 chiến binh
   
 49. Căn cứ Vinhxena đăng ký 1 chiến binh
   
 50. Căn cứ Xây Q.11 đăng ký 1 chiến binh
   
 51. Căn cứ Lâm Q.8 đăng ký 1 chiến binh
   
 52. Căn cứ Kim Phát Mã Lò đăng ký 1 chiến binh
   
 53. Căn cứ Huy Điện Lực đăng ký 1 chiến binh
   
 54. Căn cứ PVT-TT đăng ký 1 chiến binh
   
 55. Căn cứ Thin76 đăng ký 2 chiến binh
   
 56. Căn cứ Conic đăng ký 1 chiến binh
   
 57. Căn cứ Trúc Q.4 đăng ký 1 chiến binh
   
 58. Căn cứ Hoàng Q.8 đăng ký 2 chiến binh
   
 59. Căn cứ Vuanh đăng ký 1 chiến binh
   
 60. Căn cứ Hungky đăng ký 2 chiến binh
   
 61. Căn cứ Chanh_BT đăng ký 1 chiến binh
Khóa sổ có 61 căn cứ đăng ký 103 chiến binh tham gia.
 

Viễn Chinh 2014: Bình Định - Saigon 430 Km ngày 10/05/2014.

BTC Hội Bồ câu Saigon (SGPC) xin thông báo giải Viễn Chinh 2014 chặng thứ 1: Bình Định - Sài Gòn 430 KM dành cho các chiến binh mang kiềng tự do dự kiến sẽ xuất phát tại đất võ Bình Định vào ngày 10/05/2014.

- Lệ phí tham gia: 300,000đ/chiến binh.

Lưu ý:

- Nội quy theo Nội quy đua chiến binh của diễn đàn bocauvietnam.com.

- Dành cho các chiến binh mang kiềng tự do (Không chấp nhận kiềng cắt, chấp vá)

- Hạn chót đăng ký chiến binh tham gia từ hôm nay đến hết ngày 07/05/2014.

- Nhận chiến binh tham gia giải từ 16h - 17h thứ 6 ngày 09/05/2014 tại 12 Lũy Bán Bích. Vì xe khởi hành sớm nên các căn cứ vui lòng đến đúng giờ. Các trường hợp trễ giờ sẽ không được giải quyết.

- Chi tiết giải thưởng sẽ được thông báo sau.
Giải thưởng giải Viễn Chinh 2014 - Chặng 1: Bình Định - Saigon 430 km ngày 10/05/2014

Giải nhất: 8.000.000đ + Bằng chứng nhận.

Giải nhì: 4.000.000đ + Bằng chứng nhận.

Giải ba: 2.000.000đ + Bằng chứng nhận.

Giải tư: 1.000.000đ + Giấy chứng nhận.

Giải năm: 1.000.000đ + Giấy chứng nhận.

Giải 6-10: 500.000đ.


Xin cảm ơn các tư lệnh đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Hội bồ câu Saigon cũng như diễn đàn bocauvietnam.com
 
TM.BTC
Nguon: bocauvietnam.com
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: