CUỘC ĐUA QUÝ IV-2012

Cuộc đua cuối cùng của năm 2012 sắp được tổ chức. Nội qui điều lệ giải đua sẽ được thông báo vào ngày thứ Ba, 8.5.2012. Các căn cứ chú ý đón xem.


BAN ĐIỀU HÀNH
HỘI BỒ CÂU ĐUA QUẬN 8