Nguồn: chinaxinge.com

Ngày 15/09/2012 tại khu vực Nội Mông Cổ, hiệp hội Cáp Nhĩ Tân đã tiến hành phóng thích 3293 chiến binh tham gia giải đua 500 KM lúc 6 giờ sáng. Thời tiết trời trong, nắng. Giải thưởng lấy đến thứ hạng 785.

Hình ảnh TOP 10 các chiến binh anh hùng:

Thời gian về đích:12:40:34 - Khoảng cách 505.63 KM


Thời gian về đích: 12:38:08 - Khoảng cách 500.756 KM


Thời gian về đích: 12:45:14 - Khoảng cách 507.29 KM


Thời gian về đích: 12:45:20 - Khoảng cách 507.29 KM 


Thời gian về đích: 12:44:06 - Khoảng cách 501.436 KM 


Thời gian về đích: 12:44:10 - Khoảng cách 501.436 KM


Thời gian về đích: 12:45:16 - Khoảng cách 502.664 KM


Thời gian về đích: 12:44:07 - Khoảng cách 500.564 KM


Thời gian về đích: 12:44:59 - Khoảng cách 501.538 KM


Thời gian về đích: 12:45:04 - Khoảng cách 501.436 KM


Một số hình ảnh phóng thích các chiến binh tại khu vực nội Mông Cổ.