1. Căn cứ Vinhquang_q4 tham gia 2 chiến binh.
 2. Căn cứ Xi_PN tham gia 1 chiến binh.
 3. Căn cứ Lý mè tham gia 1 chiến binh.
 4. Căn cứ Sò Nàm tham gia 1 chiến binh.
 5. Căn cứ Tường Q11 tham gia 1 chiến binh.
 6. Căn cứ Biên tham gia 2 chiến binh.
 7. Căn cứ Liềm Q11 tham gia 1 chiến binh.
 8. Căn cứ Hòa giám đốc tham gia 1 chiến binh.
 9. Căn cứ le_quan8 tham gia 3 chiến binh.
 10. Căn cứ Hoàng râu tham gia 2 chiến binh.
 11. Căn cứ Đông Q8 tham gia 1 chiến binh.
 12. Căn cứ hung@thinh tham gia 1 chiến binh.
 13. Căn cứ namtran tham gia 2 chiến binh.
 14. Căn cứ Vinh mắt gà tham gia 1 chiến binh.
 15. Căn cứ Xieng_Q6 tham gia 6 chiến binh.
 16. Căn cứ Anh Long tham gia 1 chiến binh.
 17. Căn cứ Quang bình chánh tham gia 1 chiến binh.
 18. Căn cứ Anh Bánh tham gia 1 chiến binh.
 19. Căn cứ hainguyen tham gia 2 chiến binh.
 20. Căn cứ HaiQ8 tham gia 1 chiến binh.
 21. Căn cứ Mành tân phú tham gia 1 chiến binh.
 22. Căn cứ Tài Q11 tham gia 1 chiến binh.
 23. Căn cứ vayca tham gia 1 chiến binh.
 24. Căn cứ dieuhuy tham gia 6 chiến binh.
 25. Căn cứ Tài âu cơ tham gia 2 chiến binh.
 26. Căn cứ big-pic tham gia 3 chiến binh.
 27. Căn cứ 7xe tham gia 2 chiến binh.
 28. Căn cứ bluesky tham gia 2 chiến binh.
 29. Căn cứ chuyachuya tham gia 2 chiến binh.
 30. Căn cứ Hunglam_q11 tham gia 2 chiến binh.
 31. Căn cứ minhbacdan tham gia 2 chiến binh.
 32. Căn cứ vinhxena tham gia 1 chiến binh.
 33. Căn cứ Lũ già tham gia 1 chiến binh.
 34. Căn cứ Hà Q6 tham gia 1 chiến binh.
 35. Căn cứ chauvanthan tham gia 2 chiến binh.
 36. Căn cứ A Kỳ tham gia 1 chiến binh.Tạm thời có 62 chiến binh của 36 căn cứ đăng ký tham gia giải Viễn Chinh 2012: Bình Định - Sài Gòn 430 KM ngày 17/11/2012.