BẢNG XẾP HẠNG GIẢI CAM RANH - SAI SON 12/08/2012
27/02/2020

BẢNG XẾP HẠNG GIẢI CAM RANH - SAI SON 12/08/2012

BẢNG XẾP HẠNG GIẢI CAM RANH - SAI SON 12/08/2012

Bảng xếp hạng trong ngày :

1. Trung Mario Vo : 12:16:08
2. Hùng chảy : 12:25:24
3. Minh bạc đạc : 12:27:15
4. Cường nhỏ : 12:35:03
5. Xí Phú nhuận : 12:37:58
6. Vũ Anh : 12:48:37
7. Trung Mario Vo: 13:01:44
8. Phúc yến : 13:02:42
9. Diệu Huy : 13:09:02
10. Cường Q.6 : 13:10:23


11. Lụ xỉa : 13:17:42
12. Tuấn HA : 13:23:03
13. Phúc : 13:23:08
14. Xí Phú nhuận : 13:27:21
15. Hoàng râu : 13:28:40
16. Chuya Chuya : 13:40:48
17. Nam Trần : 13:59:21
18. Bình : 14:41:13
19. A Xiễng : 14:41:23
20. Tý sầu riêng : 14:43:57
21. Nhóc con : 14:44:44
22. Phú TK96 : 14:47:43
23. Bửu : 15:02:26
24. Cường nhỏ : 15:16:16
25. Tôn Q.8 : 16:04:46
26. Phúc : 16:37:45
27. Phúc : 16:38:42
28. Diệu Huy : 16:42:21
29. Tugiang : 16:50:12
30. Big-Pic : 17:09:11
31. Gia Hưng : 17:12:10
32. A.Xieng : 17:17:38
33. Lễ : 17:29:58
34. Lễ : 17:59:41
35. Hùng Q.11 : 18:00:49
36. Ong tài : 18:02:14
37. Thắng nhỏ : 18:06:20
38. Thắng nhỏ : 18:07:12
39. Chấn PG : 19:19:55
40. Châu Văn Thân : 22:53:21
Bảng xếp hạng ngày 13/08/12

41. Vũ Anh : 06:40:02
42. Chuya Chuya : 07:21:44
43. Lễ : 07:35:40
44. Lễ : 07:35:40
45. Chuya Chuya : 07:39:53
46. Cường nhỏ : 07:41:51
47. Cường nhỏ : 07:41:51
48. Hoàng Conic : 08:21:54
49. Hoàng Conic : 08:25:10
50. Đông : 08:46:07
51. Hùng Q.11 : 08:46:14
52. Đông : 08:48:45
53. Bánh : 08:53:21
54. Châu Văn Thân : 08:55:10
55. Minh bạc đạn : 09:29:30
56. Vinh nguyentom : 09:46:18
57. Vinh nguyentom : 09:47:31
58. Anh 7 xe : 09:51:24
59. Big-Pic : 10:09:22
60. Thuận Q.6 : 10:32:37
61. Phát đồng diều : 11:08:39
62. Phương Nam : 11:48:04
63. Liềm Q.11 :13:08:23
64. Đức Nguyễn : 13:20:38
65. Hùng ký : 14:26:26
66. Xây : 16:14:16
67. Hùng Q.11 : 17:14:21
68. Hùng Q.11 : 17:16:17
NGUỒN: HỘI BỒ CÂU CHỢ LỚN
popup

Số lượng:

Tổng tiền: