Bảng xếp hạng giải bay kiềng hội Chợ Lớn VN-2013 Đèo Cả - Sài Gòn Ngày 03.08.2013
27/02/2020

Bảng xếp hạng giải bay kiềng hội Chợ Lớn VN-2013 Đèo Cả - Sài Gòn Ngày 03.08.2013

Bảng xếp hạng giảI kiiềng hộI Chợ̣ Lớn VN-2013 Ngày 03/08/2013

Từ hạng 21 đến hạng 72 :

21. Tuấn Q.11
47. Lễ Q.8

22.Biên Q.8
48. Minh bạc đạn

23. Phúc Q.6
49. Châu Văn Thân

24. Sơn Giấy
50. Xá xíu

25. Phúc yến
51. Xá xíu

26. Phúc yến
52. Vay ca

27. Phát đồng diều
53. TàI Tân Phú

28. Sơn giấy
54. Phương Nam

29. Liềm Q.11
55. Thắng nhỏ

30. Diệu Huy
56. Tư Q.6

31. Đông Q.8
57. HảI Nguyên

32. Nam trần
58. Hà Q.6

33. Tý sầu riêng
59. Vinhsena

34. Tuấn Hà
60. Vinh Toàn

35Thông Q.6
61. Quang Q.4

36. Phúc yến
62. Quang Q.4

37. Cường nhỏ
63. Quang Q.4

38. Hùng Lam
64.Big-Pic

39. Quậy nhỏ
65. Hùng Lam

40. Tuấn Đạt
66. Tugiang

41. Thắng nhỏ
67. Sây Q.11

42. Sơn giấy
68. Cường nhỏ

43. Tư Q.6
69. Đông Q.8

44. Lụa xỉa
70. Biên Q.8

45.Vinh Toàn
71. TàI Phờ Q.11

46. Hòa chè
72. Dũng Tân Phú
 
 
 
Lần sửa cuối bởi Chấn PG; 04-08-13 lúc 22:51 Lý do: Theo yêu cầu tugiang.
Nguồn: bocauvietnam.com,\
popup

Số lượng:

Tổng tiền: